Ngày tam nương là gì? Các ngày tam nương 2020

Rate this post

Ngày tam nương là gì? là ngay tốt hay ngày xấu? nếu là ngày xấu thì cách hóa giải ngày tam nương như thế nào?. Cùng đi tìm hiểu chi tiết về ngày tam nương ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ngày tam nương là gì?

Ngày Tam Nương là từ Hán Việt, “Tam” có nghĩa là là Ba, “Nương” có nghĩa là người phụ nữ. Như vậy, từ “Tam Nương” có nghĩa là “ba người đàn bà”.

Ngày tam nương là gì
Ngày tam nương là gì

Theo dân gian Trung Hoa, 3 người phụ nữ ám chỉ đó là Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự. 3 nhân vật này đều là người có sắc đẹp “khuynh nước khuynh thành”, được coi là hồng nhan họa thủy. Bởi vì, vẻ đẹp tuyệt sắc của họ đã làm cho vua chúa lúc bấy giờ chìm trong sắc dục, bỏ bê triều chính đến mất nước.

Ngày tam nương là ngày nào?

Những ngày Tam Nương được tính là rơi vào những ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng. Theo dân gian truyền tụng lại thì những ngày đó là ngày 3 nàng Muôi Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự được đưa vào nội cung, và là ngày khởi đầu cho những ngày tàn phía trước của những ông vua triều đại đó.

Ngày tam nương là ngày nào
Ngày tam nương là ngày nào

Tuy nhiên vẫn chưa biết rõ đâu là ngày đưa vào nội cung và là ngày mà các nước đó bị sụp đổ. Cho nên cứ vào ngày này của tháng Âm lịch mọi người đều sợ phạm Tam Nương mà không dám khai trương động thổ, cưới hỏi nhập trạch…

Các ngày tam nương 2020:

Ngày Tam Nương trong tháng 1 năm 2020

 • Ngày 1/1/2020 dương lịch ứng với ngày 7/12/2019 âm lịch
 • Ngày 7/1/2020 dương lịch ứng với ngày 13/12/2019 âm lịch
 • Ngày 12/1/2020 dương lịch ứng với ngày 18/12/2019 âm lịch
 • Ngày 16/01/2020 dương lịch ứng với ngày 22/12/2019 âm lịch
 • Ngày 21/01/2020 dương lịch ứng với ngày 27/12/2019 âm lịch
 • Ngày 27/01/2020 dương lịch ứng với ngày 03/01/2020 âm lịch
 • Ngày 31/01/2020 dương lịch ứng với ngày 07/01/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương tháng 2 năm 2020

 • Ngày 06/02/2020 dương lịch là ngày 13/01/2020 âm lịch
 • Ngày 11/02/2020 dương lịch là ngày 18/01/2020 âm lịch
 • Ngày 15/02/2020 dương lịch là ngày 22/01/2020 âm lịch
 • Ngày 20/02/2020 dương lịch là ngày 27/01/2020 âm lịch
 • Ngày 25/02/2020 dương lịch là ngày 03/02/2020 âm lịch
 • Ngày 29/02/2020 dương lịch là ngày 07/02/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương tháng 3 năm 2020

 • Ngày 06/03/2020 dương lịch là ngày 13/02/2020 âm lịch
 • Ngày 11/03/2020 dương lịch là ngày 18/02/2020 âm lịch
 • Ngày 15/03/2020 dương lịch là ngày 22/02/2020 âm lịch
 • Ngày 20/03/2020 dương lịch là ngày 27/02/2020 âm lịch
 • Ngày 26/03/2020 dương lịch là ngày 03/03/2020 âm lịch
 • Ngày 30/03/2020 dương lịch là ngày 07/03/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương tháng 4 năm 2020

 • Ngày 05/04/2020 dương lịch là ngày 13/03/2020 âm lịch
 • Ngày 10/04/2020 dương lịch là ngày 18/03/2020 âm lịch
 • Ngày 14/04/2020 dương lịch là ngày 22/03/2020 âm lịch
 • Ngày 19/04/2020 dương lịch là ngày 27/03/2020 âm lịch
 • Ngày 25/04/2020 dương lịch là ngày 03/04/2020 âm lịch
 • Ngày 29/04/2020 dương lịch là ngày 07/04/2020 âm lịch

Lịch ngày Tam Nương tháng 5 năm 2020

 • Ngày 05/05/2020 dương lịch tức ngày 13/04/2020 âm lịch
 • Ngày 10/05/2020 dương lịch tức ngày 18/04/2020 âm lịch
 • Ngày 14/05/2020 dương lịch tức ngày 22/04/2020 âm lịch
 • Ngày 19/05/2020 dương lịch tức ngày 22/04/2020 âm lịch
 • Ngày 25/05/2020 dương lịch tức ngày 03/04 nhuận/2020 âm lịch
 • Ngày 29/05/2020 dương lịch tức ngày 07/04 nhuận/2020 âm lịch

Lịch Tam Nương tháng 6 năm 2020

 • Ngày 04/06/2020 dương lịch tức ngày 13/04 nhuận âm lịch
 • Ngày 09/60/2020 dương lịch tức ngày 18/04 nhuận âm lịch
 • Ngày 13/06/2020 dương lịch tức ngày 22/04 nhuận âm lịch
 • Ngày 18/06/2020 dương lịch tức ngày 27/04 nhuận âm lịch
 • Ngày 23/06/2020 dương lịch tức ngày 03/05/2020 âm lịch
 • Ngày 27/06/2020 dương lịch tức ngày 07/05/2020 âm lịch

Tổng hợp ngày Tam Nương tháng 7 năm 2020

 • Ngày 03/07/2020 dương lịch là ngày 13/05/2020 âm lịch
 • Ngày 08/07/2020 dương lịch là ngày 18/05/2020 âm lịch
 • Ngày 12/07/2020 dương lịch là ngày 22/05/2020 âm lịch
 • Ngày 17/07/2020 dương lịch là ngày 27/05/2020 âm lịch
 • Ngày 23/07/2020 dương lịch là ngày 03/06/2020 âm lịch
 • Ngày 27/07/2020 dương lịch là ngày 07/06/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương trong tháng 8 năm 2020

 • Ngày 02/08/2020 dương lịch tức 13/06/2020 âm lịch
 • Ngày 07/08/2020 dương lịch tức 18/06/2020 âm lịch
 • Ngày 11/08/2020 dương lịch tức 22/06/2020 âm lịch
 • Ngày 16/08/2020 dương lịch tức 27/06/2020 âm lịch
 • Ngày 21/08/2020 dương lịch tức 03/07/2020 âm lịch
 • Ngày 25/08/2020 dương lịch tức 07/07/2020 âm lịch
 • Ngày 31/08/2020 dương lịch tức 13/07/2020 âm lịch

Tháng 9 năm 2020 có những ngày nào phạm Tam Nương?

 • Ngày 05/09/2020 dương lịch tức ngày 18/07/2020 âm lịch
 • Ngày 09/09/2020 dương lịch tức ngày 22/07/2020 âm lịch
 • Ngày 14/09/2020 dương lịch tức ngày 27/07/2020 âm lịch
 • Ngày 19/09/2020 dương lịch tức ngày 03/08/2020 âm lịch
 • Ngày 23/09/2020 dương lịch tức ngày 07/0/2020 âm lịch
 • Ngày 29/09/2020 dương lịch tức ngày 13/08/2020 âm lịch

Tháng 10 năm 2020 đâu là ngày Tam Nương?

 • Ngày 04/10/2020 dương lịch ứng với ngày 18/08/2020. âm lịch
 • Ngày 08/10/2020 dương lịch ứng với ngày 22/08/2020 âm lịch
 • Ngày 13/10/2020 dương lịch ứng với ngày 27/08/2020 âm lịch
 • Ngày 19/10/2020 dương lịch ứng với ngày 03/09/2020 âm lịch
 • Ngày 23/10/2020 dương lịch ứng với ngày 07/09/2020 âm lịch
 • Ngày 29/10/2020 dương lịch ứng với ngày 13/09/2020 âm lịch

Những ngày Tam Nương trong tháng 11 năm 2020

 • Ngày 03/11/2020 dương lịch là ngày 18/09/2020 âm lịch
 • Ngày 07/11/2020 dương lịch là ngày 22/09/2020 âm lịch
 • Ngày 12/11/2020 dương lịch là ngày 27/09/2020 âm lịch
 • Ngày 17/11/2020 dương lịch là ngày 03/10/2020 âm lịch
 • Ngày 21/11/2020 dương lịch là ngày 07/10/2020 âm lịch
 • Ngày 27/11/2020 dương lịch là ngày 13/10/2020 âm lịch

Tháng 12 năm 2020 có những ngày Tam Nương nào?

 • Ngày 02/12/2020 dương lịch là ngày 18/10/2020 âm lịch
 • Ngày 06/12/2020 dương lịch là ngày 22/10/2020 âm lịch
 • Ngày 11/12/2020 dương lịch là ngày 27/10/2020 âm lịch
 • Ngày 16/12/2020 dương lịch là ngày 03/11/2020 âm lịch
 • Ngày 20/12/2020 dương lịch là ngày 07/11/2020 âm lịch
 • Ngày 26/12/2020 dương lịch là ngày 13/11/2020 âm lịch
 • Ngày 31/12/2020 dương lịch là ngày 18/11/2020 âm lịch

Nguồn gốc ngày Tam nương:

Theo dân gian Trung Hoa,  Ngọc Hoàng thượng Đế sai 3 cô gái xinh đẹp ( Muôi Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự ) xuống hạ giới ( giáng hạ ) để làm mê muội và thử lòng con Người (nếu ai gặp phải) làm cho bỏ bê công việc, đam mê tửu sắc, cờ bạc ..

Nàng Muội Hỷ

Nhà Hạ truyền đời vua Kiệt, là một ông vua lập được nhiều công lao. Nhưng sau đó vì cậy mình đã tài giỏi, ông trở nên sa đọa vào hưởng lạc, khiến cho cuộc sống của nhân dân trở nên khổ cưc, chính sự đổ nát, kinh tế tiêu điều. Đặc biệt, ông rất mê người phụ nữ tên là Muội Hỷ. Nàng là người nước Hữu Thi.

Nàng Muội Hỷ
Nàng Muội Hỷ

Khi vua Kiệt mang quan đi đánh nước Hữu Thi, do không chống đỡ nổi, nước này đã mang nàng dâng lên cho vua Kiệt. Nhờ vào sắc đẹp tuyệt trần của mình cùng với vẻ lạnh lùng hiếm khi cười, Muội Hỷ khiến vua Hạ Kiệt say mê và tìm mọi cách để cho nàng vui. Bà này cùng ông vua Kiệt ngày đêm hoang phí, dâm đãng, phóng túng, tàn bạo trên của cải châu ngọc xương máu của nhân dân. Rồi vua Thành Thang nhà Thương dấy binh lật đổ triều Hạ.

Nàng Đát Kỷ:

Đến cuối đời Thương vua Trụ kế nghiệp, vốn là một ông vua có tài thao lược văn hay võ giỏi, có chiến công và thành quả xây dựng đất nước nhiều. Nhưng rồi ông kiêu ngạo hung hăng, ăn chơi sa đọa, và là một ông vua háo sắc. Hắn đòi Tô Hộ là một quan thần phải dâng con gái xinh đẹp là Đát Kỷ cho hắn. Xung quanh Đát Kỷ có người nói rằng bà là một con hồ ly tinh hóa thân để mê hoặc vua Trụ, xui vua làm lắm điều sai quấy, bạo ngược, vô đạo. Cũng có sách viết bà người cài cắm của các chư hầu khác để phá hỏng nền chính trị của nhà Thương.

Nàng Đát Kỷ
Nàng Đát Kỷ

Đát Kỷ rất đẹp, bà đẹp đến nỗi khi tức giận cũng khiến cho vua Trụ say đắm. Vua Trụ ngày đêm quấn quýt bên nàng, truy hoan, bạo ngược, vô đạo. Điều đó khiến cho chính sự ngày càng yếu kém, cuộc sống của nhân dân vô cùng khổ cực. Nên vua Vũ nhà Chu cùng với hội quân chư hầu ở bến Mạnh Tân tiến quân tiêu diệt nhà Thương. Và lập nên một triều đại mới là nhà Chu.

Nàng Bao Tự:

Cuối đời Chu là vua U vương là kẻ tàn bạo, ham nữ sắc. Thời ấy, nhà Chu cấm bán gỗ dâu, nhưng có một gia đình không biết mang gỗ dâu ra chợ bán. Họ bị đuổi bắt, trên đường chạy trốn, họ gặp một đứa bé bị bỏ rơi, nên đã ôm theo đứa bé ấy bỏ trốn cùng. Họ chạy sang nước Bao, đứa bé bị bỏ rơi ấy tên là Bao Tự. Cô gái ấy càng lớn càng xinh, sắc đẹp tuyệt trần không ai sánh được.

Nàng Bao Tự
Nàng Bao Tự

Sau này, người nước Bao phạm tội với Chu U Vương. Để vua Chu không đem quân đi đánh, người nước Bao đã đem Bao Tự dâng lên vua Chu U Vương để thoát tội. Ông say mê bà Bao Tự khiến cho đất nước ngày càng suy tàn. Và điển tích “Nghìn vàng mua một trận cười như không” ra đời ở thời kỳ này. Hắn làm tất cả những gì để Bao Tự cười, cũng vì si tình và ngu muội. Hắn rất tàn bạo nên Thân Hầu liên kết với quân Khuyển Nhung vào tàn phá kinh đô nhà Chu, U Vương bị giết. Sau đó nhà Chu rời đô sang khu vực khác đánh dấu thời đại lịch sử Xuân Thu – Chiến Quốc hồn loạn, chia rẽ, tranh giành, chiến sự liên miên nổ ra.

Ý nghĩa của ngày Tam nương, là ngày tốt hay ngày xấu?

Thường mọi người cho rằng những ngày Tam Nương là ngày rất xấu, nên tránh hạn chế làm các việc quan trọng như cưới xin, chuyển nhà, nhập trạch,…

Tuy nhine, với việc mọi người kiêng kị như vậy, ta cũng rút ra một số giá trị từ ngày Tam Nương. Nó có thể đem đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá.

Cách hóa giải ngày Tam Nương đúng cách:

Cách hóa giải ngày tam nương cũng như định nghĩa của nó, mỗi một quan niệm sẽ có một cách hóa giải khác nhau. Tuy nhiên xét về cách đơn giản và dễ thực hành chỉ có thể là bạn tránh làm những hoạt động phải kiêng kị vào ngày này.

Cách hóa giải ngày Tam Nương
Cách hóa giải ngày Tam Nương

Đặc biệt chú ý những việc lớn của đời người tuyệt đối không làm vào ngày này. Nếu trong trường hợp bất khả kháng bạn vẫn phải tiến hành bạn hãy xem sao chiếu vào ngày đó xem có thể hóa giải được hay không, rồi sau đó chọn giờ hoàng đạo hợp tuổi hợp mệnh để tiến hành. Việc này sẽ giúp bạn hạn chế được phần nào đó điềm xấu trong ngày.

Ngày tam nương tháng nào cũng có và suốt 12 tháng đều xuất hiện, do vậy bạn nên chú ý hoặc đánh dấu sẵn những ngày này trên lịch, hoặc ghi chép lại trong sổ. Trước mỗi việc lớn bạn cũng có thể tìm hiểu trước nên làm vào ngày giờ nào hoặc tìm hiểu thông tin về phong thủy ngày đó cái gì cần tránh thì nên tránh.

Khi chọn được ngày đẹp giờ đẹp mọi việc bạn tiến hành đều có thể thành công dễ dàng. Kiêng kị không thừa, không phải tự nhiên mà người xưa có nhiều kinh nghiệm về các ngày kiêng kị và kiến thức phong thủy sâu sắc đến như thế.

Tất cả đều do đúc kết từ cuộc sống mà ra. Ông cha ta đã nhận được rất nhiều bài học sâu sắc bởi vậy chúng ta nên chú ý những kinh nghiệm quý giá đó để tránh cho mình không phạm phải những sai lầm đáng tiếc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *