Cách làm thủ tục chuyển hộ khẩu khi mua nhà mới nhanh chóng

5/5 - (1 bình chọn)

Thủ tục chuyển hộ khẩu khi mua nhà mới là như thế nào? Các công dần cần phải chuẩn bị những gì để làm thủ tục chuyển hộ khẩu thì quy định của luật pháp Việt Nam. Dưới đây là bài viết về các thủ tục chuyển hộ khẩu khi mua nhà mới, bạn đọc có thể tham khảo để biết chi tiết về thủ tục chuyển hộ khẩu.

Khi chuyển nhà có cần chuyển hộ khẩu không?

Theo điều Luật cư trú năm 2006 quy định, và được sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định tại khoản 1, điều 23 có nội dung:

Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi nơi ở hợp pháp, nếu chuyển tới nơi ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì phải có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi chỗ đăng ký thường trú trong khoảng thời gian là 12 tháng.

Vậy nên, khi bạn chuyển nhà thì việc chuyển hộ khẩu là điều bắt buộc trong thời gian 12 tháng như đã nêu trên.

Các trường hợp được chuyển hộ khẩu mới:

Theo khoản 2 điều 28 Luật Cư trú năm 2013 quy định, giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân khi thuộc một trong các trường hợ như sau:

Các trường hợp được chuyển hộ khẩu mới
Các trường hợp được chuyển hộ khẩu mới

a, Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của các huyện thuộc tỉnh;

b, Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của cá thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Khoản 2 điều 28 Luật Cư trú năm 2013 quy định, giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Như vậy, căn cứ vào quy định đã nêu trên, có thể xác định được các trường hợp được chuyển hộ khẩu theo quy định. Bao gồm các trường hợp:

 • Chuyên hộ khẩu đi ra ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn của nơi đang có hộ khẩu.

Quy trình làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới:

Để làm thủ tục chuyển hộ khẩu được suôn sẻ, bạn thực hiện theo các bước như sau

Bước 1: Đầu tiên, tiến hành đăng ký tạm trú dài hạn tại cơ quan nhà nước Phường, Xã tại nơi ở mới.

Bước 2: Sau khi bạn đã tạm trú đủ thời gian ở nơi ở mới, thì bạn về lại nơi đã đăng ký hộ khẩu cũ để cắt hộ khẩu tại đó.

Bước 3: Làm các thủ tục nhập khảu vào nơi đã đăng ký tạm trú dài hạn ở nơi ở mới.

Đăng ký tạm trú tại nơi ở mới

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi chuyển đến nơi ở mới, Công dân cần tiến hành làm các thủ tục đăng ký tạm trú tại địa phương đó. Một bộ hồ sơ tạm trú bao gồm các loại giấy tờ sau:

Đăng ký tạm trú tại nơi ở mới
Đăng ký tạm trú tại nơi ở mới
 • Tờ khai nhân khẩu
 • Phiếu báo cáo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp ở nhà thuê, ở nhờ người thân thì cần có văn bản đồng ý của chủ nhà.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký thường trú trước đó.

Nộp thủ tục đăng ký tạm trú ở phường, xã, thị trấn thời gian 2 ngày sau sẽ được duyệt đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú.

Thủ tục cắt hộ khẩu nơi ở cũ:

Thủ tục cắt khẩu và nhập khẩu (hay còn gọi là thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu) là rất quan trọng trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu khi mua nhà mới. Cụ thể như sau:

Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Sổ hộ khẩu.

Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định như sau:

 • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Không tốn lệ phí khi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Hướng dẫn làm thủ tục chuyển hộ khẩu từ xã này sang xã khác:

Đây là bước cuối cùng công dân tiến hành nhập khẩu vào nơi đã đăng ký tạm trú dài hạn ở nơi ở mới.

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ xã này sang xã khác
Thủ tục chuyển hộ khẩu từ xã này sang xã khác

Thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới được thực hiện theo quy đinh tại Điều 21 Luật cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung 2013 như sau:

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan Công an sau đây:

 • Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;bản khai nhân khẩu;
 • Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *